Vergoedingen In 2024 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende verzekering verschillend hoeveel vergoeding hierin is opgenomen. U kunt in uw verzekeringspolis of op de zorgwijzer lezen of u recht heeft op extra vergoeding. COPD, Diabetes of cardiovasculaire risico’s? (O.a. ernstig overgewicht, verhoogde bloeddruk of cholesterolgehalte) in overleg met uw huisarts kunt u een verwijzing krijgen voor de diëtist als onderdeel van de ketenzorg. Vraag hier nadrukkelijk na bij uw huisarts, de verwijzing moet dan digitaal verstuurd worden. Als u zorg krijgt als onderdeel van de ketenzorg dan hoeft u het eigen risico niet te betalen.  Staat u onder behandeling van de specialist? Dan geldt dit helaas niet en wordt de zorg betaald vanuit de basisverzekering. Tarieven Dieetbehandeling bestaat uit een consult op het spreekuur of een bezoek aan huis en tijd voor bijvoorbeeld het berekenen van de voeding, een dieetvoorschrift en regelen van medische drinkvoeding. Deze tijd wordt “individueel dieetvoorschrift” genoemd. Onderstaand de tijden en de tarieven.
  • EERSTE CONSULT/INTAKE € 111,- Contact: 60 minuten + Individueel dieetvoorschrift: 30 minuten
  • VERVOLGCONSULT € 37,- Contact: 30 minuten
  • VERVOLGCONSULT LANG € 55,50 Contact: 45 minuten
Bij een niet nagekomen afspraak of bij niet op tijd afzeggen (tenminste 24 uur van tevoren) wordt de gereserveerde contacttijd in rekening gebracht. Verwijsbrief nodig? Een verwijsbrief is niet verplicht door de zorgverzekeraar. Het is dus niet nodig om voor aanvang een verwijsbrief bij je huisarts of specialist aan te vragen.     Aansprakelijkheid Hoewel deze site uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.