Vergoedingen 2021

Stel, je wordt door je huisarts verwezen naar de diëtist. Hoe zit dat dan met de vergoeding door de zorgverzekering? Hoe zit het nu en hoe is het straks in 2021? Basisverzekering In Nederland heeft iedereen een basisverzekering. Dieetadvisering, dus jouw bezoeken aan de diëtist, zijn hierin voor drie uur per kalenderjaar opgenomen. Een deel […]

Vergoedingen 2024

Vergoedingen In 2024 wordt dieetbehandeling tot drie uur per jaar per persoon vergoed vanuit de basisverzekering. Dieetbehandeling vanuit de basisverzekering wordt verrekend met het verplicht eigen risico van €385,- per jaar. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Na deze drie uur kan eventueel een beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering. Het is per aanvullende […]